Termeni și condiții generale
 
Prezentele Condiții generale de livrare (denumite în continuare "CGV") se aplică tuturor ofertelor, comenzilor, confirmărilor și acordurilor referitoare la livrarea oricărui produs (denumit în continuare "produs") de către EUROKOMAX SRL Cluj-Napoca Str. Oltului Nr. 33.
Prin plasarea unei comenzi la Eurokomax, clientul recunoaște că următorii termeni și condiții se aplică relației lor de afaceri. Orice abatere inițiată de către client este obligatorie pentru Eurokomax numai dacă este acceptată în scris de către Eurokomax.
Orice amendament sau modificare a acestor termeni și condiții este valabilă numai în scris.
În cazul unei cauze externe independente de voință (5.8), prezentele condiții încetează să se aplice fără nicio consecință.
Domeniul de aplicare al condițiilor generale.
5.1 Oferte, comenzi și confirmări de comenzi
 
5.1.1. Toate ofertele făcute de Eurokomax sunt supuse livrării în zilele lucrătoare normale, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
 
5.1.2. Contractul dintre Eurokomax și Client intră în vigoare la confirmarea comenzii.
 
5.1.3. În absența unei convenții scrise contrare în comandă sau în confirmarea acesteia, prospectele informative, instrucțiunile de instalare, instrucțiunile de utilizare, desenele, documentele de livrare și alte informații suplimentare nu fac parte din contract.
 
5.2. Prețuri
 
5.2.1. Prețurile menționate în ofertă, în comandă sau în confirmarea acesteia în conformitate cu acești termeni și condiții nu includ taxa pe valoarea adăugată (TVA).
 
5.2.2. Prețurile pentru livrare sunt stabilite în tabelul de prețuri din clauza 6.
 
5.2.3. Costurile generale de ambalare sunt incluse în preț, dar cazurile speciale, altele decât cele obișnuite, sunt prevăzute separat de Eurokomax.
 
5.3 Termenul de livrare, controlul calității și cantității, recepția, obiecții.
 
5.3.1. Eurokomax va face tot ce îi stă în putință pentru a se asigura că produsul este livrat în termenul specificat în comandă. Clientul trebuie să ofere toată asistența rezonabilă pentru a facilita respectarea termenului de livrare.
 
5.3.2. Cu excepția cazului în care contractul prevede altfel, produsul este acceptat din punct de vedere calitativ și cantitativ la locul unde Eurokomax își are sediul social.
 
5.3.3. Dacă o comandă pentru Bunuri este primită de noi înainte de ora 12.00, Bunurile vor fi livrate în următoarea zi lucrătoare, dacă Bunurile sunt în stoc. Comenzile plasate după această oră vor fi livrate doar în următoarea zi lucrătoare.Livrările se vor face între orele 08.00 - 17.00, nici o altă oră nu poate fi specificată de către compania de livrare. În toate cazurile, EUROKOMAX KFT va factura clientului costul livrărilor. Condițiile de returnare a livrării către societatea noastră trebuie să fie convenite în prealabil cu noi.
 
5.3.4. Clientul trebuie să raporteze în scris orice obiecții la Produs în termen de trei zile lucrătoare de la primire. Termenul de plată se prelungește cu perioada de timp până la remedierea defectelor care afectează capacitatea de utilizare a produsului. Necomunicarea defectului în termen de trei zile lucrătoare sau neprezentarea produsului în vederea reparării în acest termen din vina clientului nu afectează termenul de plată a facturii emise.
 
5.3.5. În cazul unui Produs neconform (defect), Eurokomax este obligată să trimită un nou Produs pe cheltuiala sa sau să ramburseze prețul de achiziție, după cum s-a convenit cu Clientul.
 
5.4. Transferul de proprietate, reținerea proprietății, riscul de deteriorare.
 
5.4.1. Proprietatea Produsului va fi transferată Clientului, indiferent de transferul de posesie, numai după ce Eurokomax a primit prețul convenit. Până la acest moment, clientul nu poate utiliza, instala sau elimina produsul.
 
5.4.2. Dacă Clientul nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile față de Eurokomax, Eurokomax are dreptul de a intra din nou în posesia produsului fără nicio altă notificare sau procedură legală.
 
5.4.3. Riscul de deteriorare se transferă Clientului la primirea Produsului, iar Clientul va fi, de asemenea, responsabil financiar pentru orice deteriorare sau pierdere a Produsului după returnarea acestuia la Birokasse.
 
5.5. Plata
 
5.5.1. Plata prețului de achiziție se efectuează fără nicio deducere sau compensare la data scadentă indicată pe factură.
 
5.5.2. Clientul suportă toate comisioanele și taxele legate de transfer.
 
5.5.3. Dacă Eurokomax nu primește suma facturată sau nu o primește integral la scadență, clientul va plăti o penalitate de 1% pe zi la suma restantă de la data scadenței.
 
5.5.4. Costurile tuturor procedurilor inițiate de Eurokomax pentru recuperarea sumelor restante vor fi suportate de către client.
 
5.5.5. Dacă Clientul nu livrează Produsul la locul și/sau momentul convenit, Eurokomax are dreptul de a solicita plata prețului de achiziție și de a percepe Clientului costurile de custodie, depozitare, conservare etc. suportate ca urmare a celor de mai sus, în proporție de 1% pe zi din prețul de achiziție.
 
5.6. Rezilierea contractului
 
5.6.1. Eurokomax poate rezilia unilateral contractul fără consecințe în cazul în care împotriva Clientului este inițiată o procedură de lichidare, dizolvare sau faliment.
 
5.6.2. În cazul în care clientul a sustras produsul, acesta trebuie să îl returneze la sediul Eurokomax și să plătească o penalitate de 1% pe zi. În cazul în care nu a livrat produsul, acesta trebuie să plătească costurile de depozitare a produsului și o penalitate de 1% pe zi.
 
5.7 Răspundere
 
5.7.1 Eurokomax garantează produsele sale pentru o perioadă maximă de 1 an, orice altă perioadă va fi reglementată prin alte mijloace. Eurokomax este obligată să îndeplinească sarcinile de garanție numai dacă clientul a plătit integral prețul de achiziție. Clientul trebuie să acorde Eurokomax suficient timp și posibilitatea de a îndeplini sarcinile de garanție. În caz contrar, Eurokomax va fi exonerată de obligația de garanție.
 
5.7.2. Orice modificare, reparație, instalare necorespunzătoare, utilizare necorespunzătoare etc. a produselor fără știrea și acordul scris al Eurokomax va duce la pierderea întregii garanții.
 
5.7.3. Răspunderea Eurokomax în cazul unei defecțiuni în perioada de garanție se limitează la repararea produsului sau, dacă acest lucru nu este posibil, la înlocuirea acestuia sau la rambursarea prețului de achiziție. Locul de executare a garanției este locul în care este stabilită Eurokomax.
 
5.8. Cauză externă ireparabilă
 
5.8.1. Dacă, pe lângă dispozițiile legale aplicabile, sunt considerate cauze externe iremediabile în ceea ce privește acordul: calamitate naturală, grevă, lichidare, incapacitate simultană de muncă a proprietarilor societății.
 
5.9. Jurnale de bord, certificate de asigurare a calității
 
5.9.1. Registrele de mașini și certificatele de asigurare a calității întocmite de Eurokomax rămân proprietatea Eurokomax, indiferent dacă costurile acestora au fost decontate în contul clientului. Clientul trebuie să se asigure că toate manualele mașinilor și certificatele de asigurare a calității puse la dispoziție nu pot fi copiate sau vizualizate de către terți neautorizați.
 
5.10. Despăgubiri
 
5.10.1. Cererea de despăgubiri a Clientului poate fi legată doar de daunele aduse Produsului, dacă acest lucru este permis de lege. Clientul nu poate pretinde daune suplimentare. Eurokomax nu este răspunzătoare pentru orice alte daune sau pierderi de profit care rezultă din întârzieri în livrare.
 
5.11. Legea aplicabilă
 
5.11.1. Prezentul acord este guvernat de normele dreptului maghiar. În cazul unui litigiu, părțile se supun jurisdicției Tribunalului Metropolitan din Budapesta, în conformitate cu dreptul material maghiar.
 
5.12. Invaliditate
 
5.12.1. Nulitatea sau inaplicabilitatea oricărei dispoziții din acești Termeni și condiții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții, iar părțile vor înlocui dispoziția nulă sau inaplicabilă cu o dispoziție valabilă, în conformitate cu intențiile lor comune.
 
5.13. Plata prin card de credit
 
Plata cu cardul de credit este o modalitate convenabilă și sigură de a face cumpărături în magazinul nostru. Bunurile selectate de dumneavoastră
După ce ați comandat produsele selectate, veți fi redirecționat către site-ul K&H Bank, unde puteți utiliza
Veți fi apoi direcționat către contul bancar al K&H, unde veți putea plăti cu cardul de credit prin intermediul metodei de tranzacționare criptate pe care o folosim în prezent.
Tot ce trebuie să facă clienții noștri este să selecteze "plata cu cardul de credit" atunci când aleg metoda de plată.
și apoi introduceți numărul cardului, data de expirare și codul de securitate din trei cifre pe serverul de plăți K&H Bank.
un cod din trei cifre. K&H Bank acceptă cardurile VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro și JCB.
sunt acceptate.
Cardurile de debit emise doar pentru utilizare electronică vor fi acceptate doar dacă sunt emise pentru utilizare electronică,
dacă banca emitentă a cardului autorizează utilizarea acestuia! Vă rugăm să contactați banca dumneavoastră pentru a verifica dacă
cardul dumneavoastră poate fi utilizat pentru a face cumpărături pe internet.
După o achiziție reușită, K&H Bank va emite un număr de autorizație pentru tranzacție, pe care trebuie să-l
pentru a scrie sau a imprima întreaga pagină. În cazul în care tranzacția nu reușește, K&H Bank vă va trimite un mesaj de eroare cu motivul erorii.
motivul pentru care s-a produs eroarea.

 

EUROKOMAX Costuri de livrare